Belgesiz TR Uzantılı Alan Adı Satışları 14 Eylül 2022'de Başlıyor

Tr uzantılı alan adlarının belgesiz olarak satışa başlanması ve .tr uzantılı alan adlarının satışa sunulması bu sene başında bekleniyordu. Sadece ön satış başlamış ve güncel bir bilgi henüz paylaşılmamıştı. Konu ile güncel bilgi bugün BTK tarafından basın bülteni ile sağlandı.  

.tr uzantılı alan adları Türkiye'de ve dünyada bir çok kişi ve kuruma ulaşması ebkleniyor. Siz de bu fırsatı kaçırmayın ve işletmeniz için .tr alan adınızı almayı şimdiden planlayın.

TRABİS’in 14.09.2022 tarihinde Faaliyete Başlamasına İlişkin Basın Açıklaması

Ülkemizde “.tr” uzantılı alan adlarının yönetimi 1990 yılından bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Nic.tr tarafından yürütülmektedir. 10.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile internet alan adlarının tahsisini yapacak kurum veya kuruluşun tespiti ile alan adı yönetimine ilişkin usul ve esasların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Bakanlık) tarafından belirleneceği düzenlenmiş, söz konusu hükme istinaden Bakanlık tarafından hazırlanan “İnternet Alan Adları Yönetmeliği” 07.11.2010 tarihli ve 27752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik ile “.tr” uzantılı alan adlarının tahsisine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi yetkisi ve görevi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) verilmiştir

Kurumumuza verilen görev üzerine, “tr” uzantılı alan adları yönetiminin ODTÜ tarafından Kurumumuza devredilmesi ile TRABİS’in (.tr Ağ Bilgi Sistemi) faaliyete geçirilmesine ilişkin çalışmalar başlatılmıştır.  

Bu süreçte aşağıdaki mevzuat geliştirmeleri tamamlanmıştır:

İnternet Alan Adları Tebliği
İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği
Belgeli Tahsis Edilecek İnternet Alan Adlarına İlişkin Usul ve Esaslar
İnternet Alan Adı Ücretlerinin Belirlenmesine Dair Kurul Kararı
Tahsisi Kısıtlı Alan Adlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Ek olarak, alan adları hizmetlerinin dünya standartlarında sunulabilmesi adına teknik geliştirmeler yapılarak sistemlerin güvenliği artırılmıştır.

Gelinen noktada açılış için gerekli çalışmalar tamamlanmış olup, TRABİS’in 14.09.2022 tarihinde devreye alınması kararlaştırılmıştır. TRABİS’in faaliyete geçmesi ile birlikte; İnternet Alan Adları Yönetmeliği, İnternet Alan Adları Tebliği ve İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliğinde yer alan ve daha önce yürürlüğe girmemiş olan maddeler yürürlüğe girecek olup söz konusu mevzuat kapsamında “net.tr”, “org.tr” ve “com.tr” uzantılı alan adlarının tahsisi “ilk gelen alır” ilkesi kapsamında herhangi bir belge talep edilmeden, zaman açısından öncelikli başvuru sırasına göre gerçekleştirilecektir.

“.tr” uzantılı alan adları yönetimine ilişkin bir diğer önemli yenilik ise, “tr” uzantılı alan adları uyuşmazlıkları için mahkemelere alternatif bir uyuşmazlık çözüm mekanizmasının belirlenmiş olmasıdır.

TRABİS’in faaliyete geçmesi ile birlikte, ülkemizdeki alan adı pazarının büyütülmesi, ülke kodu uzantımızın küresel çapta bir marka haline getirilmesi ve alan adı uyuşmazlıklarının hızlı ve kolay bir şekilde çözümlenmesi hedeflenmektedir.

Getirilen bu heyecan verici yeniliklerle birlikte ülke kodu üst düzey alan adı uzantımız olan “tr” gerçek tahsis sayısı potansiyeline ulaşarak kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilen bir adres olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.