Alan Adı Kayıt Etmek İçin Gerekli Belgeler

tr uzantılı domain kullanabilmek için artık belge ihtiyacı bulunmamaktadır

14 Eylül 2022 tarihi itibari ile com.tr, org.tr, net.tr alan adı uzantılarında belge şartı kaldırılmıştır. .tr uzantılı alan adı kaydı için 1 yıl sonrasına tarih verilmiştir. 

Belge Gerekli Alan Adları Listesi

.gov.tr alan adı

gov.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler
Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilir.    Başvuru sahibi kurum veya kuruluşun yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı.

.bel.tr alan adı

bel.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler
İçişleri Bakanlığı kayıtlarında yer alan belediyelere tahsis edilir.    Başvuru sahibi belediyenin yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı.

.av.tr alan adı

av.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler
Avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık ortaklıklarına tahsis edilir.    

1)Bireysel başvurularda, alan adı sahibinin kayıtlı olduğu ilin barosundan alınmış avukat olduğunu gösteren güncel belgenin veya bu belgenin noter onaylı sureti,
2)Hukuk bürosu veya avukatlık ortaklığı için yapılan başvurularda, alan adı sahibi olacak büro veya ortaklıkta yer alan her bir avukatın kayıtlı olduğu ilin barosundan alınmış avukat olduğunu gösteren güncel belgeler veya bu belgelerin noter onaylı suretleri,
3) Şahsı, hukuk bürosunu veya avukat ortaklığını temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin şahıs, hukuk bürosu veya avukat ortaklığı adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

.dr.tr alan adı

dr.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler

Tıp doktorları ve doktor ortaklıklarına tahsis edilir.    

1) Bir doktorun şahsı için yapılan başvurularda; Kişinin tıp doktorluğuna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti.
2) Doktor ortaklığı için yapılan başvurularda; Ortaklıkta yer alan her bir kişinin tıp doktorluğuna ilişkin diploma veya mezuniyet belgelerinin noter onaylı sureti.

.k12.tr alan adı

k12.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler

MEB’e bağlı veya MEB tarafından onaylanmış okul öncesi eğitim veren kuruluş, ilköğretim, lise ve dengi öğretim kurumları ile 30/04/2015 tarihli ve 29342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik”te tanımlanmış ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından onaylanmış kuruluşlara tahsis edilir.    

1) Başvuru sahibinin yetkilisi tarafından imzalanmış talep yazısı.
2) Kamu kurum ve kuruluşu olmayan taraflar için yetkili makamlarca verilmiş kuruluş açma izin belgesinin noter onaylı sureti.
3) Kamu kurum ve kuruluşu olmayan tarafları temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin ilgili taraf adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

.edu.tr alan adı

edu.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan yüksek öğretim kurumlarına tahsis edilir.    

1) Başvuru sahibinin yetkilisi tarafından imzalanmış talep yazısı.
2) Kamu kurum ve kuruluşu olmayan tarafları temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin ilgili taraf adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge. .

.kep.tr alan adı

kep.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler

Kurum tarafından yetkilendirilen KEPHS’lere tahsis edilir.    Kişi veya kişilerin ilgili KEPHS adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

.pol.tr alan adı

pol.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler
Emniyet Genel Müdürlüğü ve bünyesindeki birimlere tahsis edilir.    Başvuru sahibi emniyet teşkilatı biriminin yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı. .

.tsk.tr alan adı

tsk.tr uzantılı alan adları için göndermeniz gereken belgeler
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan birimlere tahsis edilir.    Genel Kurmay Başkanlığı yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı.​.