A.TR Domain Öncelik Sırası

Ülkemizde şu anda com.tr  gibi domain uzantılarına ek olarak, "tr" örneğin, alanadi.tr uzantılı domain adlarının da yakın bir zamanda kaydı yapılabilir olacak. İnternet Alan Adları Yönetmeliği ve İnternet Alan Adları Tebliği temel alınarak hazırlanan "a.tr" uzantılı Domain Adlarının Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar metni 25.08.2023 tarihinde yayımlandı ve bu tarih itibariyle kayıt süreci detayları belirlenmiştir. 

Ne zaman başlıyor?

14 Eylül 2023 tarihinden itibaren başlayacak ve mevcut domain adlarının sahiplerine "tr" uzantılı domain adlarını alma önceliği verilecektir. Örnek olarak, alanadi.gov.tr sahibine alanadi.tr için öncelik tanınacaktır. Öncelik verme süreci tamamlandıktan sonra, "ilk gelen ilk alır" ilkesi gereği diğer belgesiz uzantılar gibi "tr" uzantılı domain adları da tahsis edilecektir.

Önceliklendirme üç farklı kategoriye göre yürütülecek:

1- Bu kategoride öncelik, Tebliğ'in 27. Maddesinde belirtilen "gov.tr," "edu.tr," "tsk.tr," "bel.tr," "pol.tr," "k12.tr" uzantılı domain adlarının 14 Eylül 2023 tarihine kadar tahsis edilmiş olanlarına verilecektir. Bu uzantılara öncelik verilirken hiyerarşik sıralama göz önünde bulundurulacaktır (Aynı domain adları için, öncelikle belirtilen uzantıya verilecektir). Bu uzantılar için "a.tr" uzantılı domain adlarının tahsisi tamamlanacak ve kurum internet sitesinde sürecin tamamlandığı duyurulduktan sonra 2. Kategori kapsamındaki tahsis işlemlerine geçilecektir.

2 - Bu kategoride, 25.08.2023 tarihine kadar tahsis edilmiş "org.tr" uzantılı domain adlarına sahip kamu kurumları, kamuya yararlı dernekler, vakıflar ve işçi- işveren meslek kuruluşları öncelik alacaktır. Bu kapsamda, başvuruların ilk bir aylık süreçte alınacağı üç aylık bir dönem öngörülmüştür. Başvurularla birlikte belgeler de sunulacaktır ve sonraki iki aylık süreçte değerlendirme ve tahsis işlemleri yapılacaktır. Kurum internet sitesinde sürecin tamamlandığına dair duyurunun yapılmasının ardından 3. Kategori işlemlerine geçilecektir.

3- Bu kategoride, uzantı bazında öncelik uygulanacak ve sırayla "kep.tr," "av.tr," "dr.tr," "com.tr," "org.tr," "net.tr," "gen.tr," "web.tr," "name.tr," "info.tr," "tv.tr," "bbs.tr," "tel.tr" uzantılı domain adlarına 25.08.2023 tarihine kadar tahsis edilmiş olanlar öncelik alacaktır. Bu kapsamda, başvuruların ilk üç ay içinde alınacağı dört aylık bir dönem öngörülmüştür. Başvurular toplanacak ve sonraki bir aylık süreçte değerlendirme yapılarak tahsisler gerçekleştirilecektir. Kurum internet sitesinde sürecin tamamlandığını belirten bir duyuru yayımlanacaktır.

Kategorilerin tamamlanmasından sonra, "ilk gelen ilk alır" ilkesi uygulanarak "a.tr" uzantılı domain adları kayıt edilebilecektir.

Bulutweb müşterileri, web sitelerinde alan adı değişikliği hizmeti ile domain değiştirme işlemlerini kolayca tamamlanmasını isteyebilecekler. Domain değişikliği hizmeti için uzantı farketmemektedir.