Bayilik Sözleşmesi

Madde 1. TANIMLAR
İș bu sözleșmede bahsi geçen kiși/kurumlar ile kullanılan terimlerin tanımları așağıda belirtilmiștir.

FİRMA : Beylikdüzü OSB Birlik Sanayi Sitesi, 3. Cd. Birlik Plaza No:13 Kat:7 Daire:93, 34520 Beylikdüzü/İstanbul Novo Yazılım Bulut Teknolojileri Ltd. Şti. 
BAYİ : Bilgileri sözleșmeye ek BAYİLİK FORMU’nda belirtilmiș olan șahıs veya șirket.
BULUT WEB SİTE: FİRMA tarafından hazırlanmıș, internet tabanlı içerik yönetim sistemi ve hazır web site paketi yazılımı.
MÜȘTERİ : BULUT WEB SİTE yazılımının kiralandığı son kullanıcı.
BAYİ PANELİ : BAYİ ile FİRMA arasında cari ve idari iletișimlerin tümünde kullanılacak, ödeme ve sipariș ișlemlerini yöneten B2B kontrol paneli.
ALAN ADI : Web sitesinin internet üzerindeki adı ve adresidir.

Madde 2. TARAFLAR
FİRMA ile BULUT WEB SİTE yeniden satıș, kiralama ve müşterilerine kiralamak için web sitesi kullanım hakkını satın alacak, BAYİ arasında düzenlenmiștir.

Madde 3. SÖZLEȘMENİN KONUSU
İș bu sözleșme FİRMA tarafından hazırlanmıș BULUT WEB SİTE yazılımının, BAYİ tarafından alım, yeniden satıș/kiralama, internet ortamında barındırılması ve barındırma koșullarını, servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve satıș sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini ve sınırlarını belirler. Bu sözleșmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak ișlemlerin bu sözleșmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleșmede düzenlenmeyen hususlarda T.T.K. ve ilgili yasal mevzuatın geçerli olduğunu kabul ve beyan eder. Sözleșmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleșmenin kalan kısmının geçerliliğine helal getirmez.

Madde 4. BAYİLİK ve YENİDEN SATIȘ ESASLARI
4.1.    BULUT WEB SITE yazılımı yıllık kiralanarak kullanılan bir yazılımdır ve sadece FİRMA’ya ait sunucularda barındırılabilir. BAYİ yeniden satıș için kiraladığı BULUT WEB SİTE yazılımının kendine ya da yazılımı yeniden kiraladığı MÜȘTERİ’ye ait bir sunucuya kurulmasını, herhangi bir kaynak koduna erișimi veya kaynak kodlarına erișimi sağlayacak herhangi bir șifre ya da yazılımsal eklentiyi talep edemez.

4.2.    BULUT WEB SİTE sadece yıllık kiralanarak sunulabilir. Her MÜȘTERİ için yıllık yenileme ișlemi BAYİ PANELİ üzerinden BAYİ tarafından gerçekleștirilmelidir. Yıllık yenilemesi gerekçekleștirilmeyen BULUT WEB SİTE kurulumları 7 (yedi) gün içerisinde sistemden tamamen kaldırılır. Bu durumda tüm yasal ve mali sorumluluk BAYİ’ye aittir.

4.3.    BAYİ, iș bu sözleșme esaslarına bağlı olarak yeniden satıș ve kiralama hakkı elde ettiği BULUT WEB SİTE yazılımını, MÜȘTERİ’lerine,FİRMA satış fiyatından düşük olmamak üzere kendi belirlediği fiyat ile satma hakkına sahiptir.

4.4.    BULUT WEB SİTE içerik yönetim yazılımı içeriğinde hazırlanmıș çeșitli “HAZIR WEB SİTESİ” tasarımları ile birlikte kiralanmaktadır. Bu tasarımlar BAYİ ve MÜȘTERİ’lerine özel olarak hazırlanmadığı, BAYİ ve MÜȘTERİ’lerinin bu tasarımlar üzerinde telif ya da tasarım hakkı bulunmadığı gibi, kiralama süresi sonunda tasarımın kendisine verilmesini talep edemez. BULUT WEB SİTE sisteminde hazır olarak bulunan tüm tasarımların lisans hakları FİRMA’ya aittir.

4.5.    FİRMA, MÜȘTERİ’ye ait içeriğin son 1 (bir) günlük yedeklerini her zaman alır ve saklar. Kiralama süresinin bitiminde BAYİ MÜȘTERİ’si adına sözleșmeyi yenilemek istemez ise, veriler süre bitiminden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde sunuculardan tamamen silinir.

4.6.    FİRMA, MÜȘTERİ’nin önceden iznine gerek olmaksızın MÜȘTERİ’nin, BAYİ / FİRMA ve dolayısıyla BULUT WEB SİTE kullanıcısı ve müșterisi olduğunu kamuya açıklamaya, MÜȘTERİ’nin isim ve logosunu kendi reklamlarında ve tanıtımlarında (referans bölümlerinde, basılı, süreli / süresiz veya dijital her çeșit reklam mecrasında) kullanmaya ve BULUT WEB SİTE yazılımının kullanıldığı alan adına ait internet sitesinin en alt bölümünde sabit olarak BULUT WEB SİTE logosu, linki ve hizmetle ilgili kısa bilgisini (İMZA) bulundurmaya yetkisi olduğunu kabul ve beyan eder. Ancak iș bu sözleșme kapsamında BAYİ’ye sunulan yeniden satıș / kiralama izni ile FİRMA bu hakkından feragat ederek, BAYİ‘nin MÜȘTERİ’lerine kiralayacağı BULUT WEB SİTE yazılımında söz konusu İMZA’ya yer vermeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

4.7.    BAYİ tarafından MÜȘTERİ’lerine kiralanan BULUT WEB SİTE yazılımının eğitim, teknik destek, içerik giriș, tasarım ihtiyaçları BAYİ tarafından karșılanacaktır. Bu ihtiyaçlardan doğacak tüm sorumluluk BAYİ’ye ait olmakla beraber, barındırma hizmeti ile ilgili olası sorunlar FİRMA’nın yetkisi dahilindedir.

4.8.    BAYİ’ye iș bu sözleșmeye ek her lisans için ayrıca “BULUT WEB SİTE SATIN ALMA SÖZLEȘMESİ” onaylamaktadır . BAYİ bu örnek sözleșme üzerinde kendi bilgileri ile güncelleme yaparak, FİRMA tarafından belirlenmiș hizmet standartlarını MÜȘTERİ’lerine sunmayı ve bu esaslara sadık kalmayı kabul beyan ve taahhüt eder.
 

Madde 5. BAYİLİK ve LİSANS BEDELLERİ
5.1.    BULUT WEB SITE yazılımı için 1 (bir) yıllık bayilik bedeli olarak FİRMA bayilik paketleri sunar.BAYİ seçmiş olduğu bayilik paketini, BAYİLİK SÖZLEȘMESİ onayında bu bedeli FİRMA’ya nakden peșin, Havale/EFT ya da kredi kartı ile öder. 

5.2.    “Bayilik Bedeli” kullanılabilir depozito mahiyetinde olup, BULUT WEB SİTE lisans ve ek ürünlerinin satın alımında kullanılmak üzere BAYİ cari hesabına aktarılır.

5.3.    BAYİ, FİRMA'nın ürün satın almak için sunduğu web sayfalarından sipariş vererek ürün satın alabilir. Ürün lisans bedelleri, BAYİ'nin seçmiş olduğu pakete göre fiyatlandırılır.

5.4.    BAYİ, cari hesabında tutarın azalması durumunda hesabına depozito eklemek zorundadır ve bu depozito, en düşük fiyatlı 5 (beș)  lisans bedelininden az olamaz.

5.5.    BAYİLİK SÖZLEȘMESİ sonunda BAYİ cari hesabında kalan bloke bakiye tutarı için iade talep edemez ancak sözleșmenin yenilenmesi durumunda tekrar kullanılabilir depozito olarak cari hesabına aktarılır.

5.6.    FİRMA sözleșme yılı içerisinde “Lisans Bedeli”nde değișiklik hakkını saklı tutar. BAYİ, fiyat değișimlerinden kaynaklı itilaflar durumunda Sözleșme Feshi ve iade talep edemez.

5.7.    BAYİ güncel lisans ve ek hizmet bedellerini, kullanımına sunulmuș “BAYİ PANELİ” aracılığı ile takip edebilir. FİRMA fiyat değișimlerinde yapacağı bildirimleri bu panel aracığılı ile BAYİ’lerine sunmakta olup bu değișimlerin takini BAYİ’nin sorumluluğundadır. Fiyat değișimlerinden kaynaklı olası sorunlar için FİRMA sorumlu tutulamaz.

5.8.    FİRMA, BULUT WEB SİTE yazılımında gerçekleștirdiği yazılımsal ve tasarımsal güncellemeleri BAYİ ve MÜȘTERİ’lere ücretsiz olarak sunmaktadır. Ancak geliștirilmesi olası yeni özellikler ve web siteleri ek ücret ile sunulabilir.

Madde 6. ALAN ADLARI ve BEDELLERİ
6.1.    FİRMA, BULUT WEB SİTE yazılımının kullanımı için ayrıca ALAN ADI hizmeti sunmaktadır. ALAN ADI güncel tahsis bedeli “BAYİLİK FORMU”nda belirtilmiș olup, FİRMA bu bedeli yıl içerisinde değiștirme hakkına sahiptir.

6.2.    FİRMA, ALAN ADI tahsisi ișlemlerinde yalnızca sistemi kullanacak MÜȘTERİ bilgilerini baz almakta, tahsis ișlemini MÜȘTERİ bilgilerine göre yapmakta, ALAN ADI sahipliğini MÜȘTERİ’ye atamaktadır. BAYİ, ALAN ADI tahsisinin kendi adına yapılmasını, ALAN ADI’na ait șifrelerin kendisine verilmesini talep edemez. ALAN ADI tahsisinde tüm kullanım hakları MÜȘTERİ’ye aittir.

6.3.    BAYİ, ALAN ADI tahsisi için cari hesabına aktarılan depozitosunu kullanabilir.

6.4.    BAYİ’nin, ALAN ADI tahsisi için FİRMA ile çalıșma zaruriyeti bulunmamaktadır.

Madde 7. BULUT WEB SİTE TEMEL ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ
7.1.    BULUT WEB SİTE yazılımı, kullanıcıların hızlı ve kolay bir șekilde web site kurmasını sağlayan, içeriğinde önceden hazırlanmıș web sitesi tasarımları bulunduran FİRMA tarafından geliștirilmiș internet tabanlı içerik yönetim yazılımdır.

7.2.    BULUT WEB SİTE yazılımı içeriksiz olarak kiralanmakta, yönetim paneli sayesinde web sitesinin içeriklerini olușturmaya yarayan tüm özellikleri yıllık lisans ücreti dahilinde sunulmaktadır.

7.3.    BULUT WEB SİTE yazılımı temel teknik paketi; 10 GB DİSK ALANI (E-Posta kullanımı dahil), 30 Adet POP3 E-Posta hesabı (spam/reklam amaçlı kullanılamaz ve saatte maksimum 50 adet e-posta gönderilebilir.), Aylık 20 GB trafik genișliği (Bandwidth) içermektedir. FİRMA sunucularında kullanılacak her E-Posta en fazla 250 MB Disk Alanına sahip olabilir.
 

Madde 8. EK (ÜCRETLİ) HİZMETLER
8.1.    BULUT WEB SİTE yazılımı içerisinde yer almayan her türlü özellik, BAYİ/MÜȘTERİ talebine karșılık FİRMA fiyat teklifi onayına istinaden özel olarak hazırlanabilir. Hazırlanan bu özellikleri FİRMA dilerse sistemine dahil edebilir. BAYİ/MÜȘTERİ ücretini ödemiș olduğu özellik kendisine özel olarak hazırlansa dahi kullanım ve telif hakkının FİRMA’ya ait olduğunu kabul ve beyan eder.

8.2.    FİRMA tarafından yapılacak her türlü içerik giriș hizmeti ücretleri BAYİ PANELİ’nde belirlenmiș fiyatlarla ücrete tabidir.

8.3.    BULUT WEB SİTE sistemi ile 7. Maddede kullanımına sunulan trafik limitini (Bandwith) așmaya yaklașması durumunda toplu olarak ek trafik (Bandwith) limiti almalıdır. Ek trafik alınmaması durumunda FİRMA vermekte olduğu hizmeti ek trafik alınana kadar durdurur. Trafik așım bedeli BAYİ PANELİ’nde belirlenmiș seçeneklerle ücrete tabidir

8.4.    MÜȘTERİ kullanım süresi boyunca yalnızca sözleșmede belirlemiș olduğu 1 (adet) adet alan adı üzerinden hizmet verebilir ve içerik yönetimi yapabilir. MÜȘTERİ dilediği zaman bu alan adına tanımlı BULUT WEB SİTE lisans hakkını bașka bir alan adına tașınmasını (yazılı olarak bildirmek koșuluyla) talep edebilir. BULUT WEB SİTE yazılım tahsisi 14 günü geçmemișse tașınma ișlemi ÜCRETSİZ olarak gerçekleștirilecek olup, aksi takdirde değișiklik ișlemleri BAYİ PANELİ’nde belirlenen ücretlere tabidir.

Madde 9. BAYİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
9.1. BAYİ, ișbu sözleșme ile kendisine sunulan hak, sorumluluk ve yetkileri hiç bir șekilde bașka kiși ve/veya kurulușlara devretmeyeceğini,
9.7.    BAYİ, FİRMA’nın 5651 sayılı kanun kapsamında “YER SAĞLAYICI” hizmeti verdiğini ve kanunda belirtildiği șartlar kapsamında İÇERİK DENETLEME sorumluluğu olmadığını, satıșlarını bu kriterlere bağlı kalarak gerçekleștireceğini, bu șartlara uymayan satıșlar için FİRMA’nın red ve iptal hakkının saklı olduğunu, aksi durumlar için tüm yasal ve mali sorumluluğun kendisine ait olduğunu,

9.8.    BAYİ, BULUT WEB SİTE yazılımının kurulumu, güncellemesi, yazılımsal ve sunucu tabanlı teknik desteği hariç, tüm eğitim, teknik destek ve iletișim hizmetlerinin kendisi tarafından sağlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 10. FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
10.1.    FİRMA, BULUT WEB SİTE yazılımının güncellenmesi, yazılımsal ve sunucu tabanlı teknik desteğinin sağlanması ve internet üzerinde yayınlanması için gereklilikleri yerine getirmekle yükümlü olduğunu,

10.2.    FİRMA, BAYİ için BULUT WEB SİTE yazılımının kullanımı hususunda gerekli eğitimleri, FİRMA’nın adresinde ya da telefon / e-posta aracılığı ile sağlayacağını,

10.3.    FİRMA, BAYİ’nin sağlayacağı MÜȘTERİ bilgilerini reklam, duyuru, yeniden pazarlama ve benzeri satıș kanallarında kullanarak MÜȘTERİ ile satıș irtibatına geçmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
 
Madde 11. HUKUKİ ESASLAR
11.1.    İș bu sözleșmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilișkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karșılıklı cari hesap olarak yürütülecektir. İș bu sözleșme ayrı bir sözleșme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca CARİ HESAP SÖZLEȘMESİ hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleșmesi bulunduğunu ve iș bu sözleșmede yer almayan hususlarda TTK, ilgili hükümlerin geçerli olduğunu beyan ederler. Her türlü uyușmazlık halinde FİRMA’nın ticari defterleri ve belgeleri esas ve doğru sayılır.

11.2.    Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karșılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.

11.3.    Sözleșmeyle ilgili her türlü hukuki anlașmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. BAYİ / MÜȘTERİ’nin yurtdıșı merkezli olması ya da alan adı tahsisinin yurtdıșı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez.

11.4.    Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baștan kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.5.    Herhangi bir kanuni düzenlemeden dolayı BAYİ / MÜȘTERİ aleyhine meydana gelebilecek yasal değișiklik ve düzenlemelerden FİRMA sorumlu tutulamaz.

11.6.    BULUT WEB SİTE yazılımında kullanıcıya ait olan ve kullanıcı tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısımlardan ve içeriklerden FİRMA sorumlu değildir. Sözleșmeye konu internet alan adı içerisinde bulundurulan tüm içerik BAYİ / MÜȘTERİ tarafından hazırlanmakta, girilmekte ve yayınlanmaktadır, dolayısıyla tüm içerik BAYİ / MÜȘTERİ’nin sorumluluğundadır. BAYİ / MÜȘTERİ, FİRMA’dan, İÇERİK GİRİȘ HİZMETİ satın alarak içeriklerinin FİRMA tarafından girișini sağlayabilir. Bu durumda dahi yayınlanacak tüm içerik BAYİ / MÜȘTERİ’nin sorumluluğundadır.

11.7.    BAYİ / MÜȘTERİ’ye ait olan ve kanunen suç teșkil eden her türlü içerikten BAYİ / MÜȘTERİ sorumlu olup, FİRMA’nın herhangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. 5651 Sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince BAYİ / MÜȘTERİ’ye ait haksız veya suç teșkil eden içerik BAYİ / MÜȘTERİ’ye ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir ya da gerekli hallerde internet sitesi tamamıyla kapatılabilir. 5651 Sayılı Kanun’dan kaynaklanan bu hakkın FİRMA tarafından kullanılması durumunda BAYİ / MÜȘTERİ kaldırılan içerikle ilgili hiçbir hak ya da tazminat talep edemez. Ancak içeriğin kaldırılmasına gerek olmadığına dair yasal bir belgenin (mahkeme ilamı vs.) FİRMA’ya sunulması durumunda içerik derhal yayına alınır.

11.8.    Yine aynı șekilde 565 sayılı KHK ile koruma altına alınan “Marka ve Patent Hakları” ihlalleri hallerinde de FİRMA’nın 11.7 Maddede sayılan önlemleri alma yetkisi vardır.

11.9.    BAYİ / MÜȘTERİ șirket namına, iș bu sözleșmeyi imzalayan gerçek kiși her türlü yasal mevzuata karșı șahsen de sorumludur. Sözleșmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleșmeyi imzalayan kișinin farklı kișiler olmaları durumu, BAYİ / MÜȘTERİ’nin her türlü hukuki sorumluluklarını kaldırmaz.

11.10.    BAYİ / MÜȘTERİ, BULUT WEB SİTE yazılımının kullanımı esnasında bulunduğu sunucuya ve diğer müșterilere herhangi bir șekilde zarar veren veya SPAM gönderimi gerçekleștiren veya SYN, DDOS, GET (http get) ve benzeri kötü amaçlı saldırılara maruz kalır ise, (uğranan zararlara 3.kișiler neden olsa dahi), FİRMA kullanım süresi ücreti ve gerekli (sözleșme tutarının en az %25’i) kullanım kesintileri yaptıktan sonra, geri kalan bakiyeyi müșteriye geri ödeyerek tüm hizmeti kısmen ve tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. Gerekli kullanım kesinti miktarının tespiti hakları FİRMA’da iyi niyet kuralları içerisinde saklıdır.

11.11.    BAYİ / MÜȘTERİ’nin üst maddede sayılan saldırı türleri ve sayılmasa dahi her türlü bilișim suçlarında; 3. kișilerin neden olduğu her türlü haksız fiilden, yalnızca fiili gerçekleștiren sorumludur. 3. kișilerin neden olduğu bilișim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan ya da dolaylı zararlardan hiç bir șekilde FİRMA sorumlu tutulamaz, bu durumlarda FİRMA’nın sözleșmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.

11.12.    FİRMA teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir yıllık kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette, toplamda 96 saati geçmemek üzere, geçici kesintiler gerçekleștirebilir. İș bu kesintileri BAYİ / MÜȘTERİ peșinen kabul etmiștir. FİRMA bakım ve güncelleme çalıșmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile sabah saat 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir.

11.13.    FİRMA, teknik gereksinimleri, pazar araștırmaları, satıș politikaları, araștırma faaliyetleri sonucunda paket içerikleri ve verdiği hizmet içeriğinde gerekli değișiklikleri müșteri onayı olmaksızın gerçekleștirebilir.

11.14.    Sözleșmeyi imzalayan BAYİ / MÜȘTERİ, sözleșmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iș bu kredi kartı ve kiși bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Herhangi bir nedenle FİRMA, verilen kredi kartından ödeme tahsil edemezse veya tahsil eder meblağ itiraza uğrar ise FİRMA verdiği hizmeti kiralama bedeli yapılana kadar askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre esnasında sözleșme süresi hiçbir kesintiye uğramaz.

11.15.    BAYİ / MÜȘTERİ, sistemi kullanmak için gerekli donanım/yazılımı sağlamakla yükümlüdür. Bu donanımın/yazılımın uyumsuzluğundan kaynaklı problemler FİRMA’nın sorumluluğunda olmadığı gibi FİRMA’nın sözleșmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.
 
Madde 12. İPTAL ve İADE ȘARTLARI
12.1.    BAYİ, BULUT WEB SİTE yazılımını kullanmıș ve tamamen tecrübe ederek ve beğenerek iș bu sözleșmeyi onaylamıștır. BAYİ hata ve / veya ayıplı mal iddialarına dayanamayacağını, ürün hakkında gerekli muayeneleri yaptığını beyan ve taahhüt eder.

12.2.    BAYİ ve/veya MÜȘTERİ, BULUT WEB SİTE yazılımını, gerekçe göstermeksizin 14 gün içinde iade hakkına sahiptir. Ancak ALAN ADI tahsisi, İÇERİK GİRİȘİ ve bilimum sağlanmıș hizmetler için iade talebi yapılamaz. İade ișlemleri sadece BULUT WEB SİTE lisans tutarı için geçerlidir.

12.3.    İș bu sözleșme ile çalıșma, lisanslama, eğitim, teknik destek ve bilimum özellikleri ve koșulları belirlenen BAYİLİK BEDELİ için iade talebi yapılamaz.

Madde 13. GİZLİLİK İLKESİ
13.1.    Yazılım kiralama hizmeti FİRMA’nın sunucularında barındırılır ve hiçbir șekilde FİRMA dıșında hiç kimse FTP erișimine kaynak kodlarına, veritabanına erișim ve müdahale yetkisine sahip değildir. Yazılım kaynak kodları ve veritabanı FİRMA’nın kontrolü ve erișimine sahip olup her hakkı saklıdır. BAYİ / MÜȘTERİ kaynak kodları ve veritabanı üzerinden kira karșılığı yararlanma hakkı dıșında hiçbir hakka sahip değildir. Kodların veya veritabanının kendisine verilmesini talep edemez.3. kișilerle paylașamaz ve kendisi de hiçbir șekilde alamaz.

13.2.    BAYİ / MÜȘTERİ ve FİRMA kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda ve ya bașka bir șekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleșmenin amacı dıșında hiç bir șekilde kullanmayacak, dağıtmayacak hiç bir șekilde üçüncü kișilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamıș ürün ve hizmetlere ilișkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kișilerce kullanılmasını önlemek için azami güvenlik önlemlerini alacaktır.

13.3.    Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuș olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiș veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bașka bir üçüncü șahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiș olan bilgiler, gizli bilgi kapsamı dıșında olup bu maddeye istisna teșkil ederler.

Madde 14. GEÇERLİLİK SÜRESİ
14.1.    İș bu sözleșme BAYİLİK FORMU’nun doldurulması ve sözleșmenin karșılıklı olarak imzalanması ile yürürlüğe girer. FİRMA bayilik șartlarına uymayan bayilerin sözleșmelerini tek taraflı bedel iadesiz fesh etme hakkına sahiptir.

14.2.    İș bu sözleșme, imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl müddetle yürürlükte kalacak olup, taraflarca yazılı olarak fesh edilmediği sürece aynı süre için otomatik olarak uzamıș kabul edilir.

Madde 15. MÜCBİR SEBEPLER
Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaș ya da savaș girișimleri, grev, lokavt gibi burada yazanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleșmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülemeyen ve tarafların kontrolleri dıșında gelișen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleșme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaștıran haller, küresel ya da ülkesel çapta yașanan bilișim, telekomünikasyon, iletișim, GSM, servis sağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleșmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi birisi sözleșmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

Madde 16. ONAY VE YÜRÜRLÜK
Bu sözleșme 16 (on altı) madde halinde BAYİ’nin BULUT WEB SİTE İçerik Yönetim Sistemi Bayilik Sözleșmesini ve BAYİLİK FORMUNU doldurup imzalaması ile yürürlüğe girmiștir ve her iki taraf için bağlayıcıdır. BAYİ, bayilik sözleşmesini ve her lisans için satış sözleşmesinin şartlarını kabul ettiğini beyan eder. Sözleșmenin uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda İstanbul Büyükçekmece Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 

Bayilik Formu

  • Paket Seçiniz *
  • Paket 1
  • Paket 2
  • Onay *
  • Bayilik sözleşmesini okudum ve onaylıyorum.
Güvenlik Kodu 20 + 2 = ?